logo

Verzamelen en archiveren van real-time meetgegevens in een industriële omgeving: TOPHI Historian

Bij industriële processen is het vaak nodig om systematisch gegevens te verzamelen en deze langdurig op te slaan. Denk maar aan het opvolgen van de temperatuur in opslagtanks, het debiet in pijpleidingen, de druk in reactorvaten, het elektriciteitsverbruik in een onderdeel van de installatie, de luchtdruk en omgevingstemperatuur… Deze gegevens dienen minuut per minuut te worden opgevolgd en bewaard in een historische database. Deze informatie is nuttig bij kwaliteitscontrole of bij onderzoek naar kwaliteitsproblemen die pas in een latere fase worden ontdekt. Deze informatie laat ook toe om processen te optimaliseren zoals het verminderen van grondstoffen en energieverbruik, of het opvolgen van prestaties van onderdelen doorheen de jaren.

Hiervoor ontwikkelde Softex voor het bedrijf Total de software TOPHI, de Total Process Historian. Ook uw bedrijf kan gebruik maken van deze technologie die al jarenlang door Total wordt gebruikt.

Kenmerken

 • Gegevens van 5000 meetpunten kunnen meerdere jaren worden opgeslagen.
 • Standaard ingebouwde gegevensbronnen: OPC Data Access servers (bv. de door Softex ontwikkelde OPC Servers), tekstbestanden, OSIsoft PI historian, TCP/IP sockets.
 • API: TOPHI Application Programmer Interface laat toe om vanuit eender welk programma gegevens in TOPHI op te slaan. Hiermee kunnen toestellen aan TOPHI worden gekoppeld, zonder dat deze worden ondersteund door een standaard interface.
 • Een ingebouwde calculator maakt calculated points op basis van de meetgegevens. Hiermee kan men bv. een schaal aanpassen of meerdere meetpunten combineren in een calculated point (bv. Z = a*X + b*Y).
 • Compressie: de gegevens comprimeren volgens instelbare compressieparameters. Zo kunnen veel gegevens worden opgeslagen in een beperkte ruimte met een ingestelde nauwkeurigheid.
 • Standaard ingebouwde interface met TOPEX voor visualisatie of export naar Excel bestanden, voor zowel gearchiveerde als real-time gegevens.
 • Ingebouwde OSIsoft PI Bridge: mogelijkheid tot systematische export naar een PI Historian (bv. voor centrale opslag van gegevens van meerdere installaties).
 • Eenmalige bedrijfslicentie: er is een eenmalige licentieprijs voor het hele bedrijf. TOPHI mag op een onbeperkt aantal servers binnen het bedrijf of in de dochterondernemingen worden geïnstalleerd.
 • Draait als service op Windows XP of hoger.

Visualisatie van historische en real-time meetgegevens: TOPEX

Bij industriële processen is het vaak nodig om systematisch gegevens te verzamelen en deze langdurig op te slaan. Dit kan met de zogenaamde 'Data Historians' zoals Softex TOPHI of OSIsoft PI. De real-time weergave van meetgegevens is belangrijk voor de operatoren om de processen op te volgen. Hierbij hoort een visualisatiesoftware, die de meetgegevens van een of meer meetpunten over een bepaalde periode of in real-time in grafiek plaatst.
TOPEX

Softex ontwikkelde TOPEX (Total Process Explorer), een client-server architectuur die toelaat om gegevens te visualiseren op een Windows client PC. De installatieprocedure is eenvoudig, gezien het programma uit een enkel bestand bestaat. Het programma laat toe 'trends', waarin meerdere meetpunten grafisch weergegeven worden, te definiëren. Door het openen van een dergelijke 'trend' beschikt u onmiddellijk over de gegevens van een aantal bij elkaar horende meetpunten.

Total-raffinaderijen gebruiken wereldwijd de Topex visualisatiesoftware.

Kenmerken

 • Gegevensbronnen: Softex TOPHI of OSIsoft PI.
 • Zowel historische als real-time gegevens.
 • Combinatie van gegevensbronnen (meerdere historians) mogelijk.
 • Elke trend is eenvoudig te definiëren en kan gemakkelijk door de gebruiker worden opgeroepen. De mogelijkheid bestaat om trends (bv. via e-mail) door te sturen naar andere gebruikers.
 • Trapvormige (stepped) of continue weergave.
 • Meerdere meetpunten in één grafiek of meerdere grafieken (stacking) .
 • Time-shifting: u kunt de meetpuntgegevens van 2 verschillende periodes vergelijken (bv. vorig jaar t.o.v. het huidige jaar).
 • Topex ActiveX component laat toe om de grafieken te tonen in een browser.
 • Excel plug-in: importeren van de gegevens (archief of real-time) in Excel.
 • API: met de TOPEX Application Programmer Interface kan u vanuit eender welk programma gegevens ophalen.
 • Visualisatie van Annotations die werden gemaakt in OSIsoft PI.
 • Eenvoudige installatieprocedure: de software zit in één .EXE bestand.
 • Eenmalige bedrijfslicentie: er is een eenmalige licentieprijs. TOPEX kan op een onbeperkt aantal servers binnen het bedrijf of in dochterondernemingen worden geïnstalleerd.
 • Ongevoelig voor updates van de historian software. Na de installatie van een nieuwe versie van TOPHI of PI hoeft een eindgebruiker niets aan te passen.
 • De visualisatiesoftware draait op Windows 2000 of hoger.

Ontwikkeling van OPC Servers en OPC hulpmiddelen

De meest gebruikte standaard voor uitwisseling van gegevens in een industriële omgeving is OPC (OLE voor Process Control). Wanneer een OPC Data server beschikbaar is voor een gegevensbron, is het eenvoudig deze te interfacen met eender welk SCADA pakket dat OPC ondersteunt (zoals Softex TOPHI of OSIsoft PI). Dit vereenvoudigt de archivering van gegevens en de visualisatie van historische en real-time gegevens.

Op vraag van industriële klanten ontwikkelde Softex OPC Data Servers en hulpmiddelen voor omgevingen gebaseerd op OPC.

Enkele voorbeelden van OPC servers die Softex ontwikkelde

 • Windows Performance Counters. Deze laat toe om de Windows Performance Counters (bijvoorbeeld schijfgebruik, CPU load…) in real-time ter beschikking te stellen via OPC. Meerdere systemen monitoren vanop afstand en een historiek bijhouden wordt op deze manier zeer eenvoudig.
 • SNMP data. Deze OPC server publiceert de gegevens van een aantal toestellen die SNMP ondersteunen. Gegevens van printers of kopieerapparaten (aantal gedrukte pagina's, resterende tonervoorraad…) kan u via OPC publiceren. Dit is een eenvoudige manier om een machinepark op te volgen.
 • Response tijden. Via OPC kan u de gegevens ter beschikking stellen van response tijden op ping requests of van HTTP, SMTP, IMAP, FTP en andere servers. Dit toont u de beschikbaarheid van cruciale componenten in het netwerk van het bedrijf.
 • Tekstbestanden. Deze laat toe om tekstbestanden met meetgegevens automatisch te publiceren in een OPC server.
 • OSIsoft PI. Met deze server kan u via een standaard OPC interface gegevens in een PI Historian lezen en schrijven.

Betrouwbare OPC communicatie

Betrouwbare OPC verbindingen in een netwerkomgeving zijn moeilijk te realiseren omdat de standaard waarop OPC is gebaseerd (DCOM), zeer zwak is wanneer er communicatiefouten optreden. Na het verbreken van een verbinding is er vaak pas na uren een nieuwe verbinding door DCOM. Softex ontwikkelde hiervoor Opc2Opc, die toelaat om op een eenvoudige manier betrouwbare communicatiekanalen te bouwen tussen OPC clients en servers. Communicatieproblemen worden snel opgevangen en na een herstel van de netwerkverbinding herneemt de OPC communicatie onmiddellijk.

Automatisatie van bedrijfsprocessen

Softex helpt bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren. Zo ontwikkelde Softex voor LCC Plafonds een machinebesturingssoftware voor de volautomatische productie van plafondpanelen.

Betrouwbare software op maat nodig? Neem vrijblijvend contact op.
 

Verzamelen en archiveren van real-time meetgegevens in een industriële omgeving: TOPHI Historian

Bij industriële processen is het vaak nodig om systematisch gegevens te verzamelen en deze langdurig op te slaan. Denk maar aan het opvolgen van de temperatuur in opslagtanks, het debiet in pijpleidingen, de druk in reactorvaten, het elektriciteitsverbruik in een onderdeel van de installatie, de luchtdruk en omgevingstemperatuur… Deze gegevens dienen minuut per minuut te worden opgevolgd en bewaard in een historische database. Deze informatie is nuttig bij kwaliteitscontrole of bij onderzoek naar kwaliteitsproblemen die pas in een latere fase worden ontdekt. Deze informatie laat ook toe om processen te optimaliseren zoals het verminderen van grondstoffen en energieverbruik, of het opvolgen van prestaties van onderdelen doorheen de jaren.

Hiervoor ontwikkelde Softex voor het bedrijf Total de software TOPHI, de Total Process Historian. Ook uw bedrijf kan gebruik maken van deze technologie die al jarenlang door Total wordt gebruikt.

Kenmerken

 • Gegevens van 5000 meetpunten kunnen meerdere jaren worden opgeslagen.
 • Standaard ingebouwde gegevensbronnen: OPC Data Access servers (bv. de door Softex ontwikkelde OPC Servers), tekstbestanden, OSIsoft PI historian, TCP/IP sockets.
 • API: TOPHI Application Programmer Interface laat toe om vanuit eender welk programma gegevens in TOPHI op te slaan. Hiermee kunnen toestellen aan TOPHI worden gekoppeld, zonder dat deze worden ondersteund door een standaard interface.
 • Een ingebouwde calculator maakt calculated points op basis van de meetgegevens. Hiermee kan men bv. een schaal aanpassen of meerdere meetpunten combineren in een calculated point (bv. Z = a*X + b*Y).
 • Compressie: de gegevens comprimeren volgens instelbare compressieparameters. Zo kunnen veel gegevens worden opgeslagen in een beperkte ruimte met een ingestelde nauwkeurigheid.
 • Standaard ingebouwde interface met TOPEX voor visualisatie of export naar Excel bestanden, voor zowel gearchiveerde als real-time gegevens.
 • Ingebouwde OSIsoft PI Bridge: mogelijkheid tot systematische export naar een PI Historian (bv. voor centrale opslag van gegevens van meerdere installaties).
 • Eenmalige bedrijfslicentie: er is een eenmalige licentieprijs voor het hele bedrijf. TOPHI mag op een onbeperkt aantal servers binnen het bedrijf of in de dochterondernemingen worden geïnstalleerd.
 • Draait als service op Windows XP of hoger.

Visualisatie van historische en real-time meetgegevens: TOPEX

Bij industriële processen is het vaak nodig om systematisch gegevens te verzamelen en deze langdurig op te slaan. Dit kan met de zogenaamde 'Data Historians' zoals Softex TOPHI of OSIsoft PI. De real-time weergave van meetgegevens is belangrijk voor de operatoren om de processen op te volgen. Hierbij hoort een visualisatiesoftware, die de meetgegevens van een of meer meetpunten over een bepaalde periode of in real-time in grafiek plaatst.
TOPEX

Softex ontwikkelde TOPEX (Total Process Explorer), een client-server architectuur die toelaat om gegevens te visualiseren op een Windows client PC. De installatieprocedure is eenvoudig, gezien het programma uit een enkel bestand bestaat. Het programma laat toe 'trends', waarin meerdere meetpunten grafisch weergegeven worden, te definiëren. Door het openen van een dergelijke 'trend' beschikt u onmiddellijk over de gegevens van een aantal bij elkaar horende meetpunten.

Total-raffinaderijen gebruiken wereldwijd de Topex visualisatiesoftware.

Kenmerken

 • Gegevensbronnen: Softex TOPHI of OSIsoft PI.
 • Zowel historische als real-time gegevens.
 • Combinatie van gegevensbronnen (meerdere historians) mogelijk.
 • Elke trend is eenvoudig te definiëren en kan gemakkelijk door de gebruiker worden opgeroepen. De mogelijkheid bestaat om trends (bv. via e-mail) door te sturen naar andere gebruikers.
 • Trapvormige (stepped) of continue weergave.
 • Meerdere meetpunten in één grafiek of meerdere grafieken (stacking) .
 • Time-shifting: u kunt de meetpuntgegevens van 2 verschillende periodes vergelijken (bv. vorig jaar t.o.v. het huidige jaar).
 • Topex ActiveX component laat toe om de grafieken te tonen in een browser.
 • Excel plug-in: importeren van de gegevens (archief of real-time) in Excel.
 • API: met de TOPEX Application Programmer Interface kan u vanuit eender welk programma gegevens ophalen.
 • Visualisatie van Annotations die werden gemaakt in OSIsoft PI.
 • Eenvoudige installatieprocedure: de software zit in één .EXE bestand.
 • Eenmalige bedrijfslicentie: er is een eenmalige licentieprijs. TOPEX kan op een onbeperkt aantal servers binnen het bedrijf of in dochterondernemingen worden geïnstalleerd.
 • Ongevoelig voor updates van de historian software. Na de installatie van een nieuwe versie van TOPHI of PI hoeft een eindgebruiker niets aan te passen.
 • De visualisatiesoftware draait op Windows 2000 of hoger.

Ontwikkeling van OPC Servers en OPC hulpmiddelen

De meest gebruikte standaard voor uitwisseling van gegevens in een industriële omgeving is OPC (OLE voor Process Control). Wanneer een OPC Data server beschikbaar is voor een gegevensbron, is het eenvoudig deze te interfacen met eender welk SCADA pakket dat OPC ondersteunt (zoals Softex TOPHI of OSIsoft PI). Dit vereenvoudigt de archivering van gegevens en de visualisatie van historische en real-time gegevens.

Op vraag van industriële klanten ontwikkelde Softex OPC Data Servers en hulpmiddelen voor omgevingen gebaseerd op OPC.

Enkele voorbeelden van OPC servers die Softex ontwikkelde

 • Windows Performance Counters. Deze laat toe om de Windows Performance Counters (bijvoorbeeld schijfgebruik, CPU load…) in real-time ter beschikking te stellen via OPC. Meerdere systemen monitoren vanop afstand en een historiek bijhouden wordt op deze manier zeer eenvoudig.
 • SNMP data. Deze OPC server publiceert de gegevens van een aantal toestellen die SNMP ondersteunen. Gegevens van printers of kopieerapparaten (aantal gedrukte pagina's, resterende tonervoorraad…) kan u via OPC publiceren. Dit is een eenvoudige manier om een machinepark op te volgen.
 • Response tijden. Via OPC kan u de gegevens ter beschikking stellen van response tijden op ping requests of van HTTP, SMTP, IMAP, FTP en andere servers. Dit toont u de beschikbaarheid van cruciale componenten in het netwerk van het bedrijf.
 • Tekstbestanden. Deze laat toe om tekstbestanden met meetgegevens automatisch te publiceren in een OPC server.
 • OSIsoft PI. Met deze server kan u via een standaard OPC interface gegevens in een PI Historian lezen en schrijven.

Betrouwbare OPC communicatie

Betrouwbare OPC verbindingen in een netwerkomgeving zijn moeilijk te realiseren omdat de standaard waarop OPC is gebaseerd (DCOM), zeer zwak is wanneer er communicatiefouten optreden. Na het verbreken van een verbinding is er vaak pas na uren een nieuwe verbinding door DCOM. Softex ontwikkelde hiervoor Opc2Opc, die toelaat om op een eenvoudige manier betrouwbare communicatiekanalen te bouwen tussen OPC clients en servers. Communicatieproblemen worden snel opgevangen en na een herstel van de netwerkverbinding herneemt de OPC communicatie onmiddellijk.

Automatisatie van bedrijfsprocessen

Softex helpt bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren. Zo ontwikkelde Softex voor LCC Plafonds een machinebesturingssoftware voor de volautomatische productie van plafondpanelen.

Betrouwbare software op maat nodig? Neem vrijblijvend contact op.